کتاب سررسید

از واجبات هر سفره ای است

Category:

Description

به همراه مناسبتهای کامل شامل همه اتفاقاتی که در تقویم روز (چند سال پیش در چنین روزی) بیان می شود هم قمری هم میلادی و همه رویدادهای علمی فرهنگی هنری سال پیش شمسی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کتاب سررسید”

Your email address will not be published. Required fields are marked *