فروشگاه

ارسال از دور

Category:

Description

که همه چیز داشته باشد و بتوانیم آن را بخشی از خانه زندگی خود به حساب آوریم هنوز ساخته نشده است فروشگاه های موجود مانند شبکه های تلویزیونی هستند که منافع صاحبشان را تامین می کنند و بخش خصوصی و دولتی هیچ کدام قابلیت اداره چنین فروشگاه همه فن حریفی را ندارند زمانی بود که ما از سیستم های انحصاری دولت می نالیدیم مانند رسانه ها اما اکنون می بینیم که چیزهایی که به بخش خصوصی تعلق دارند هم پس از همه گیر شدن همان ساز و کار را دنبال می کنند و فرقی مثلا بین رییس دیجی کالا با رییس دولت از لحاظ انحصار گرایی و ساخت و پاخت نیست و همه به دنبال منافع خود هستند همانطور که می دانید رییس جمهور و نمایندگان ملت همه از میان همین مردم انتخاب شده اند حتی اگر هیچ اجبار و سیاستی در کار نبود و بهترین شخص انتخاب می شد باز هم وی از درون همین جامعه به پا می خواست که فعلا با بررسی حکومت و شرکت ها به این نتیجه رسیدم که همه از یک کرباسن

شما که از رهبر می نالی آیا رییس مدرستون آدم خوبیه؟ صاحب فروشگاه دم خونتون چی؟ یعنی اگر اونا شاه بودن بهتر از سید بودن فکر نکنم قطعا کسی که نظام را اداره می کند گرچه شایسته نباشد اما بایسته است

ما خودمون هم دلمون برای بقیه نسوخته

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “فروشگاه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *