سیب

apple

Category:

Description

قطعا سیب گاز زده نیست به این ترتیب نقش شرکت مکینتاش کمرنگ می شود و یک سیب مصنوعی یا طبیعی واقعی قرار می دهیم که نشان از صلح و سلامتی بوده و ما را یاد کاری که حضرت آدم در بهشت کرد می اندازد حضرت آدم از همه ما با سواد تر بود ولی چنین گناهی او را از تاج و تخت خود انداخت و به پایین ترین مقام آدمیت نازل گردید که هر کدام از ما بودیم نمی توانستیم تا آن درجات که او هست بالا برویم و او هم حتی شایستگی بهشت را نداشت اما پس از طی مراحل بسیار در دنیا فقط یک درصد مردم می توانند دوباره به آن مکان نائل گردند که نشان از وجود شیطان در همه ماست پس سیب نشانی از پایین آمدن تا مرحله دون انسانیت و بالا رفتن دوباره تا بهشت که مخصوص آدم و زنش بود است و بهترین سمبل و نشان از خدا در سفره سلامتی می باشد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سیب”

Your email address will not be published. Required fields are marked *