سکه

قطعا بیت کوین نیست

Category:

Description

چرا که بیت کوین هم توسط قدرتها قبضه گشته ولی سکه جدیدی نیاز داریم که به واقع بین المللی باشد به نظر من یک سکه مرگز گرا که توسط عده ای کنترل شده و مرکزیت داشته باشد ولی به شدت به آن نظارت گشته و هر شرکت و کشوری حق ابراز نظر داشته و آن مقامات مجبورن که نظر همه را اعمال کنن وگرنه ارزش بیتشون پایین میاد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سکه”

Your email address will not be published. Required fields are marked *