این یک PS5 هست

با توجه به این که من هنوز پی اس ۵ جدید را تهیه و امتحان نکرده ام برای آن که مطمئن شوید که پلی استیشن ۵ خریداری شده توسط شما اصل است می توانید این کار را بکنید: ابتدا دو عدد پلی استیشن ۴ را از من بخرید تا من مبلغ لازم برای خرید و نگهداری از پلی استیشن جدید را در حسابم داشته باشم در غیر این صورت ممکن است نسل پلی استیشن ها به انتها رسیده و همین دو دستگاهی که در صفحه بعد می بینید آخرین باقیمانده از آثار سونی هایی باشد که تا حالا ساخته شده است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *