ما که هستیم

ما تیم سامان می باشیم

دیدگاه‌ها

شما باید نظر خود را به صورت سالم و صریح منتشر سازید در غیر این صورت به صورت ربات در خواهید آمد

رسانه

عکس های هر سایتی باید شفاف و واضح باشد تصاویر خودمانی نداریم

کوکی‌ها

اطلاعیه اتحادیه اروپا ملزم نیست

محتوای جاسازی‌شده از دیگر وب‌سایت‌ها

هر گونه اطلاعاتی که از سایت ما بارگزاری می شود باید با آدرس خودمان باشد ما قبول نداریم که سایتها مطالب هم را کپی کنند گوگل به جای این همه پیشرفت اول باید وضعیت کپی کاری ها را روشن کند که چه سودی برایش دارد و چرا هیچ نهاد و سازمانی به این وضع آشفته ای که گوگل در زبان پارسی ایجاد کرده رسیدگی نمی کند

اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم

متن پیشنهادی: لطفا اطلاعات هیچ کسی به اشتراک گذاشته نشود این با آزادی بیان و این که هر کسی حق دارد سایت داشته باشد مخالف است اینستاگرام و تلگرام از عدم توانایی مردم در ارتباط برقرار کردن سواستفاده می کنند

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

اطلاعات باید تا ابد حفظ شود در غیر این صورت آن سایت مواخذه خواهد شد

حقوقی که بر روی داده‌هایتان دارید

متن پیشنهادی: ما هیچ حقوقی را نمی پذیریم

داده‌های شما را به کجا ارسال می‌کنیم

متن پیشنهادی: ارسال بکن ببین چه کارت می کنم

بازگشت پول: بده یا میام ازت می گیرم وگرنه خواهی مرد

چگونگی برقراری رابطه در زمان های شکایت: اگر شخصی نخواهد با مشتری خود ارتباط داشته باشد محکوم به سئو شدن بوده و نمی تواند سامان را ببیند

آدرس من کجاست هر کس ندونه خره که میاد از من خرید می کنه

تلفن من را باید بدانید در غیر این صورت شما خل می باشید